دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه فاطمه خانم، ۱۳۳۵ ق

پشه نامه فاطمه خانم، ۱۳۳۵ ق

پشه نامه فاطمه خانم، دختر صادق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A12
  •