دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت ناز خانم به پدرش، ۱۳۰۲ ق

وکالت ناز خانم به پدرش، ۱۳۰۲ ق

وکالت ناز خانم، دختر استاد میرزای نعل بند قزوینی، به پدرش در خصوص پس گرفتن ملکی که از جانب مادر خود در قریه طیان دشت قزوین به او رسیده است و در حال حاضر این ملک را عزیز بیک غصب کرده است. این وکالت در تاریخ پانزدهم ذی القعده ۱۳۰۲ ق بسته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ ذی‌القعده ۱۳۰۲ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A7
  •