دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه قمر و رباب به حجت الاسلام زاده

نامه قمر و رباب به حجت الاسلام زاده

نامه قمر کازرونی به حجت الاسلام زاده که پس از احوالپرسی و ابراز دلتنگی و خبر دریافت نامه توسط آسید محمدتقی کازرونی و سفر بی بی آقا به کربلا رضایت خود را برای فروش زمینش اعلام کرده است . رباب سرّی خواهر قمر کازورنی هم در صفحه مقابل به حجت الاسلام زاده نامه نوشته و او هم پس از احوالپرسی، رضایت خود را برای فروش زمینش اعلام کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A23
  •