دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسید مقرری شاهزاده خانم، ۱۲۷۶ ق

رسید مقرری شاهزاده خانم، ۱۲۷۶ ق

نامه به میرزا محمدعلی درباره برات به مبلغ هشت صد و پنجاه تومان رایج بابت مقرری شاهزاده خانم. نامه ممهور به مهر بیضی شکل احتشام الدوله است .

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۲۷۶ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A2
  •