دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه، ۱۲۹۱ ق

پشه نامه، ۱۲۹۱ ق

فهرست جیهزیه‌ای که به منزل میرزا سید حسن برده شده است. این فهرست شامل اسبابی است که زن سید حسن آقا برده و نیز اسبابی که از خانه سید حسن آقا آورده شده و حال جزو مهریه محسوب می شوند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌الحجه ۱۲۹۱ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A13
  •