دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه مغازه فخر الدوله، ۱۳۴۵ ق

اجاره نامه مغازه فخر الدوله، ۱۳۴۵ ق

حسینعلی تاجر تبریزی فرزند حاج محمد اسمعیل تاجر یک باب حجره را از مشهدی اسمعیل دالاندار سرای امیر و آقا یوسف گماشته خانم فخرالدوله که ادعای وکالت خانم فخرالدوله را هم دارد اجاره کرده است. مدت این اجاره ۱۰ سال است و تعمیرات لازم هم به عهده خانم فخرالدوله است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ رجب ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A1
  •