دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه نصرت الملوک خانم و فضل الله خان، ۱۳۲۷ ق

نکاح نامه نصرت الملوک خانم و فضل الله خان، ۱۳۲۷ ق

نکاح نامه نصرت الملوک خانم دختر آقا میرزا حسین خان، و فضل الله خان پسر یونس خان، با مهریه به مبلغ هفتاد تومان به انضمام یک جلد قرآن مجید.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۹ رمضان ۱۳۲۷ ق
 • یادداشت ها

  طلاق نامه در انتهای عقدنامه به تاریخ ۱۳۳۲.

 • ابعاد ۱۶ × ۲۱.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A82
 •