دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارن

مجموعه ای از ۱۷۵ عقدنامه، ۴۶ صلحنامه، ۱۲ اجاره نامه، ۱۸ وکالت نامه، ۶ طلاق نامه، و تعدادی وقف نامه، وصیت نامه، استشهادنامه، بیع نامه، و دیگر اسناد

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۲۵۶-۱۳۴۸ ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1252
  •