دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ایران خانم و حسن آقا، ۱۳۴۱ ق

نکاح نامه ایران خانم و حسن آقا، ۱۳۴۱ ق

نکاح نامه ایران خانم دختر آقا محمدتقی رزاز، و حسن آقا پسر حاج عبدالله خباز کنی الاصل و با مهریه به مبلغ هشتاد تومان به انضمام یک جلد قرآن مجید.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۴۱ ق
 • یادداشت ها

  به تاریخ محرم ۱۳۴۲ زوجه مهریه خود را تمام و کمال گرفته است و این قباله به شهادت دو نفر از درجه اعتبار ساقط شده است.

 • ابعاد ۱۶ × ۲۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A68
 •