دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه عذرا خانم و آقا علی اکبر، ۱۳۲۷ ق

نکاح نامه عذرا خانم و آقا علی اکبر، ۱۳۲۷ ق

نکاح نامه عذرا خانم دختر مشهدی رضا، و آقا علی اکبر پسر آقا مشهدی رمضان، با مهریه به مبلغ چهل و پنج تومان به انضمام یک جلد قرآن مجید.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۶ رمضان ۱۳۲۷ ق
 • یادداشت ها

  در پشت قباله طلاق بدون تاریخ ثبت شده است.

 • ابعاد ۱۶ × ۲۱.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A67
 •