دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه طلعت [؟] خانم و میرزا عبدالله، ۱۳۳۱ ق

نکاح نامه طلعت [؟] خانم و میرزا عبدالله، ۱۳۳۱ ق

نکاح نامه طلعت [؟] خانم دختر میرزا اسماعیل خان، و میرزا عبدالله پسر حاجی یوسف خان، با مهریه به مبلغ دویست تومان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۴ رجب ۱۳۳۱ ق
 • یادداشت ها

  روی عقدنامه خط کشیده شده و در حاشیه آمده که طلاق خلعی جاری شده.

 • ابعاد ۱۷ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A56
 •