دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه سلطان خانم و میرزا محمدجواد، ۱۳۲۵ ق

نکاح نامه سلطان خانم و میرزا محمدجواد، ۱۳۲۵ ق

نکاح نامه سلطان خانم فرزند یوزباشی کربلایی علی اکبر، و میرزا محمدجواد سمسار نهاوندی طهرانی فرزند محمدیوسف، با مهریه به مبلغ سی و پنج تومان به انضمام یک جلد قرآن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ رجب ۱۳۲۴ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A42
  •