دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه عقد منقطع صدرجهان خانم و آقا محمدولی خان، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه عقد منقطع صدرجهان خانم و آقا محمدولی خان، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه عقد منقطع به مدت نود و نه سال میان صدرجهان خانم دختر میرزا علی اصغر خان مدیرالحکما، و آقا محمدولی خان پسر آقای سراج الدوله و به صداق به مبلغ پنجاه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ شعبان ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A39
  •