دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فاطمه خانم و مشهدی علی، ۱۳۳۶ ق

نکاح نامه فاطمه خانم و مشهدی علی، ۱۳۳۶ ق

نکاح نامه فاطمه خانم فرزند معتمدالسلطان آقا میرزا محمد خان، و مشهدی علی کاشانی الاصل طهرانی المقر فرزند مشهدی ابوالحسن، با مهریه به مبلغ پنجاه تومان به انضمام یک جلد قرآن مجید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ ذی‌الحجه ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A38
  •