دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه زهرا خانم و آقا میرزا عبدالله، ۱۳۴۴ ق

نکاح نامه زهرا خانم و آقا میرزا عبدالله، ۱۳۴۴ ق

نکاح نامه زهرا خانم فرزند آقا مشهدی حسن بقال، و آقا میرزا عبدالله فرزند آقا حبیب الله بارفروش، با مهریه به مبلغ یکصدو پنجاه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ذی‌الحجه ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A35
  •