دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه و طلاق نامه عذرا خانم و آقا میرزا محمدتقی خان مقبل السلطان، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ ق

نکاح نامه و طلاق نامه عذرا خانم و آقا میرزا محمدتقی خان مقبل السلطان، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ ق

نکاح نامه و طلاق نامه عذرا خانم فرزند آقا میرزا ابراهیم صراف، و آقا میرزا محمدتقی خان مقبل السلطان فرزند آقای حیدرخان اسعدالملک، با مهریه به مبلغ یکصد و سی تومان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۳۱ ق تا ۲۷ ذی‌الحجه ۱۳۳۲ ق
 • یادداشت ها

  طلاق نامه به وکالت آقا شیخ محمد رضا مبنی بر سه طلاقه کردن زوجه است.

 • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر، ۲۰ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A33
 •