دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه  صغرا خانم و آقا میرزا هدایت الله خان، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه صغرا خانم و آقا میرزا هدایت الله خان، ۱۳۲۸ ق

نکاح نامه صغرا خانم فرزند آقامیرزا نصرالله خان، و آقا میرزا هدایت الله خان فرزند آقا میرزا عیسی خان طهرانی پیشخدمت معتمدالوزراء، با مهریه به مبلغ پنجاه تومان به انضمام یک جلد قرآن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A32
  •