دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فاطمه بیگم خانم و میرزا حسین خان، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه فاطمه بیگم خانم و میرزا حسین خان، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه فاطمه بیگم خانم فرزند آقاسید احمد میوه فروش طهرانی، و میرزا حسین خان فرزند مشهدی اسماعیل خرازی فروش تبریزی، با مهریه به مبلغ چهل تومان به انضمام یک جلد قرآن مجید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ذی‌الحجه ۱۳۲۹ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A31
  •