دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه منور خانم و حق وردی خان، ۱۳۳۴ ق

نکاح نامه منور خانم و حق وردی خان، ۱۳۳۴ ق

نکاح نامه منور خانم فرزند آقا محمدتقی بیگ گماشته سفارت بلژیک، و حق وردی خان پسر کدخدا الله وردی خان ساکن قریه مهرآباد از توابع تهران، با مهریه به مبلغ یکصد و پنجاه تومان به انضمام یک جام آیینه و یک زوج تک پایه بلور و یک جفت النگوی طلا.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ رجب ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A29
  •