دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه قمرتاج خانم و آقای آقا میرزا عیسی خان منجم باشی، ۱۳۳۶ ق

نکاح نامه قمرتاج خانم و آقای آقا میرزا عیسی خان منجم باشی، ۱۳۳۶ ق

نکاح نامه قمرتاج خانم فرزند معتمدالسلطان میرزا حسین خان آجودان، و میرزا عیسی خان منجم باشی گیلانی الاصل، با مهریه به مبلغ یکصدتومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ رمضان ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A28
  •