دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین ورثه سهراب خان، ۱۳۱۲ ق

صلح نامه بین ورثه سهراب خان، ۱۳۱۲ ق

صلح نامه بین رضاقلی خان، ولی خان، محمد حسن خان، خانم کوچک خانم، زینب خانم، و قمر سلطان خانم، ورثه سهراب خان که از زمان مرگش در حال دعوا بر سر ارث بوده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شوال ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۵۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A255
  •