دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه گوهر تاج خانم به عموی خود، مشهدی باقر، ۱۳۳۶ ق

وکالت نامه گوهر تاج خانم به عموی خود، مشهدی باقر، ۱۳۳۶ ق

وکالت نامه گوهر تاج خانم، به عموی خود، مشهدی باقر توتون فروش زنجانی در خصوص صحبت درباره حقوق از جمله مهر و نفقه و کسوه با شوهرش علی بیگ درشکه چی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A248
  •