دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد نامه در مورد وصیت رحیم خان، ۱۳۰۹ ق

استشهاد نامه در مورد وصیت رحیم خان، ۱۳۰۹ ق

استشهاد نامه در مورد وصیت رحیم خان سرکرده ایل هداوند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۰۹ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A247
  •