دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه میان عباس خان و تقی خان با مزین خانم، ۱۳۲۹ ق

اجاره نامه میان عباس خان و تقی خان با مزین خانم، ۱۳۲۹ ق

اجاره نامه میان عباس خان پسر نایب محمد علی و تقی خان پسر علی اکبر با مزین خانم دختر آقا میرزا ابوالقاسم خان شیرازی برای اجاره تمام شش دانگ یک باب عمارت ملکی متصرفی وی به مال الاجاره سی و شش تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ محرم ۱۳۲۹ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A243
  •