دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه زرین تاج خانم و آقامیرزا علی خان ناظری، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه زرین تاج خانم و آقامیرزا علی خان ناظری، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه زرین تاج خانم فرزند آقامیرزا علی خان، و آقامیرزا علی خان ناظری معین نایب اول اداره قزاقخانه فرزند آقاحسین علی خان طهرانی، با مهریه به مبلغ یکصد و پنجاه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ شوال ۱۳۴۳ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A24
  •