دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد نامه در خصوص شرایط زندگی سکینه خاتون، ۱۳۳۸ ق

استشهاد نامه در خصوص شرایط زندگی سکینه خاتون، ۱۳۳۸ ق

استشهاد در خصوص شرایط زندگی سکینه خاتون همسر حاج محمد حرایی پس از فوت همسرش.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A235
  •