دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد نامه در مورد بدهی میرزا سید احمد خان

استشهاد نامه در مورد بدهی میرزا سید احمد خان

استشهاد میرزا شفیع خان از مردم محله درباره بدهی میرزا سید احمد خان به مادر وی برای چرخ خیاطی و به مبلغ بیست و پنج تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A222
  •