دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه میان فاطمه خانم و آقا اکبر آقا، ۱۳۴۶ ق

اجاره نامه میان فاطمه خانم و آقا اکبر آقا، ۱۳۴۶ ق

اجاره نامه میان فاطمه خانم ملقب به خانم دکتر مطلقه آقای دکتر مرتضی خان گل سرخی و آقا اکبر آقا پسر حسین آقای سقط فروش تبریزی بر سر اجاره همگی و تمامی شش دانگ یک باب خانه ملکی خواهر وی عفت خانم با مال الاجاره به مبلغ یکصد و چهل و چهار تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ ذی‌الحجه ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A214
  •