دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند حقوقی مربوط به تملک اموال محمدرضا شاطر توسط فاطمه سلطان خانم، ۱۳۴۰ ق

سند حقوقی مربوط به تملک اموال محمدرضا شاطر توسط فاطمه سلطان خانم، ۱۳۴۰ ق

درباره اقدام آقا اسمعیل پسر مهدی خان طهرانی از جانب موکل خود محمدرضا شاطر طهرانی پسر شاطر محمدباقر طهرانی برای احقاق حق موکل در باب اموال و اثاثه خانه که گویا فاطمه سلطان خانم تصرف کرده.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A207
  •