دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسید دریافت نفقه و کسوه طوبی خانم، ۱۳۴۸ ق

رسید دریافت نفقه و کسوه طوبی خانم، ۱۳۴۸ ق

رسید مبنی بر وصول کامل نفقه و کسوه طوبی خانم ملقب به شمس الملوک دختر حاجی میرزا عبدالمطلب ادیب کاشانی، از شوهرش آقا میرزاعلی خان محمودی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۳۴۸ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A203
  •