دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی در مورد نکاح و طلاق معصومه خانم و کربلایی عباس، ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ ق

اسناد حقوقی در مورد نکاح و طلاق معصومه خانم و کربلایی عباس، ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ ق

نکاح نامه و طلاق نامه معصومه خانم دختر استاد حسین خوراک پز، و کربلایی عباس پسر مشهدی موسی طهرانی. به همراه دو وکالت نامه برای مطالبه مهریه و نفقه و کسوه.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۵ رجب ۱۳۴۶ ق تا ۵ شعبان ۱۳۴۷ ق
 • یادداشت ها

  شرط ضمن عقد در عقدنامه مبنی بر این که در صورت عدم حضور زوج به مدت شش ماه و عدم پرداخت نفقه زن حق دارد خود را مطلقه اعلام نماید

 • ابعاد ۱۳ × ۲۲ سانتیمتر، ۱۳ × ۲۵ سانتیمتر، ۱۷ × ۲۰.۵ سانتیمتر، ۲۱.۵ × ۳۴.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A199
 •