دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه میان مشهدی علی و آقا مهدی در مورد ملک صلح شده از خانم عشرت الدوله، ۱۳۴۶ ق

اجاره نامه میان مشهدی علی و آقا مهدی در مورد ملک صلح شده از خانم عشرت الدوله، ۱۳۴۶ ق

اجاره نامه میان مشهدی علی قصاب پسر حاجی محمود تبریزی، و آقا مهدی مشهور به دکتر قدسی پسر آقا شیخ علی، در مورد تمامی شش دانگ یک باب عمارت در محله سنگلج تهران که به موجب صلح از خانم عشرت الدوله به وی انتقال یافته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ رمضان ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A198
  •