دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توافق نامه زارعین در مورد سهم از زمین موقوفه، ۱۳۳۱ ق

توافق نامه زارعین در مورد سهم از زمین موقوفه، ۱۳۳۱ ق

صورت اسامی رعایای زارع املاک موقوفه محال ماهی دشت حاجی حسین علی خان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ رمضان ۱۳۳۱ ق
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A190
  •