دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه در مورد تعهد میرزا علی آقا به نوش آفرین خانم، ۱۳۳۴ ق

صلح نامه در مورد تعهد میرزا علی آقا به نوش آفرین خانم، ۱۳۳۴ ق

صلح نامه در مورد تعهد میرزا علی آقای سمسار مبنی بر پرداخت دین خود به مبلغ هجده تومان به نوش آفرین خانم همسر فخیم الممالک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ محرم ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A189
  •