دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

واگذاری قیمومت فرزند صغیر افسرالملوک خانم به او، ۱۳۲۷ ق

واگذاری قیمومت فرزند صغیر افسرالملوک خانم به او، ۱۳۲۷ ق

واگذاری قیمومت فرزند صغیر افسرالملوک خانم دختر آقا محمد ابراهیم ارباب به او پس از فوت شوهرش مؤید خلوت، فرزند معیرالممالک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ شعبان ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1252A187
  •