دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات در مورد عدم تمکین رقیه، ۱۳۳۴ ق

مکاتبات در مورد عدم تمکین رقیه، ۱۳۳۴ ق

شرایط ضمن عقد مبنی بر این که رقیه حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و اگر برود حق نفقه و کسوه ندارد و نامه از مهدی خان ژاندام به محمد الحسینی در مورد عدم اطاعت همسرش از وی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ صفر ۱۳۳۴ ق تا ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A175
  •