دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان گوهر تاج خانم و مادرش طوبی خانم، ۱۳۳۰ ق

صلح نامه میان گوهر تاج خانم و مادرش طوبی خانم، ۱۳۳۰ ق

صلح نامه برای انتقال همگی و تمامی حقوق گوهر تاج خانم دختر رضاقلی خان شامل مهر و نفقه و کسوه و اسباب جهیزیه در عوض و مال الصلح پنج شاهی و دو سیر نبات به مادر خود طوبی خانم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شعبان ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A171
  •