دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خانم جانی و علی محمد، ۱۲۵۶ ق

نکاح نامه خانم جانی و علی محمد، ۱۲۵۶ ق

نکاح نامه خانم جانی دختر حاجی میرزا محمد، و علی محمد پسر حاجی محمدکاظم ملقب به نجار، با مهریه به مبلغ هفتاد تومان به انضمام یک باب خانه با راهرو از یک دست محله سرای موروثی و چهار من ری [حدود پنجاه کیلوگرم] بذرافشان ملک مزروعی و دوازده من بذرافشان واقع در صحرای سکاکان و یک دست رختخواب به مبلغ سه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ رجب ۱۲۵۶ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A134
  •