دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه آسیه خانم و کربلایی محمد مهدی، ۱۳۲۱ ق

نکاح نامه آسیه خانم و کربلایی محمد مهدی، ۱۳۲۱ ق

نکاح نامه آسیه خانم دختر حاجی میرزا یحیی روضه خوان قزوینی، و آ[آقا] کربلایی محمد مهدی پسر آقا محمد حسن طهرانی، با مهریه به مبلغ بیست و هفت تومان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۲۱ ق
 • یادداشت ها

  شرط ضمن عقد مبنی بر این که حق انتخاب محل زندگی با زوجه است.

 • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A105
 •