دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فرخنده خانم و سلیمان خان، ۱۳۲۶ ق

نکاح نامه فرخنده خانم و سلیمان خان، ۱۳۲۶ ق

نکاح نامه فرخنده خانم دختر محمد صادق میرزا، و سلیمان خان پسر عباسعلی خان، با مهریه به مبلغ یکصد تومان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ ق
 • یادداشت ها

  در حاشیه صفحه آخر طلاق ثبت شده به تاریخ ذیحجه ۱۳۳۱.

 • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A103
 •