دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه معصومه خانم و آقا میرزا علی اکبر، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامه معصومه خانم و آقا میرزا علی اکبر، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامه معصومه خانم دختر صغیر حاجی عباس علی دلال باشی سه دهی الاصل، و آقا میرزا علی اکبر طفل صغیر آقا مشهدی رحیم سه دهی الاصل، با مهریه به مبلغ دویست تومان به انضمام یک جلد قرآن مجید.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۲۳ ق
 • یادداشت ها

  به دلیل سن کم زوج و زوجه پدران آنها مبلغ مهریه را پرداخت کرده و گرفته اند.

 • ابعاد ۱۸.۵ × ۲۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها کارن
 • متعلق به مجموعه کارن
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1252A100
 •