دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه سلطان

فاطمه سلطان

فاطمه سلطان، خدمتکار شمس ایران (دختر اعتضاد دیوان و مسرت السلطنه)

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  فاطمه سلطان خدمتکار و دایه نازی دختر کوچک شمس ایران، دختر مسرت السلطنه بوده. بعد از این که مسرت السلطنه به بیماری سرطان دچار می شود به خانه دخترش شمس ایران نقل مکان می کند و در آنجا فاطمه سلطان در خدمت او هم قرار می گیرد.

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1251A7
 •