دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی امیرالامرا به منصوره

علی امیرالامرا به منصوره

نامه علی امیرالامرا (امیرخان) به دخترش منصوره. نامه مجموعه ای از نصایح در مورد معاشرت نکردن با افراد ناباب و حفظ اصالت خانوادگی است. همچنین در مورد تکیه به خداوند در زمان بی پناهی و ناامید نشدن از لطف او صحبت شده.

نمای تفصیلی

  • آفریننده علی امیر الامرا
  • تاریخ حدود ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ ش
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
  • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1251A2
  •