دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انیس السلطنه و مادرش

انیس السلطنه و مادرش

از راست: انیس السلطنه (انیسی)، دختر میرزا احمد خان جلال الدین (ناصر همایون)، و مادرش

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصاویر را صاحب مجموعه در اختیار ما گذاشته است.

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ مهر ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1251A11
 •