دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه خانم دوران

پشه نامه خانم دوران

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۱ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها راستکار- دریابندری
  • متعلق به مجموعه فهیمه راستکار و سهراب دریابندری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1250A7
  •