دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه

اجاره نامه

صلحنامه، اجاره املاک مزروعی زرقان به هفت تن از اهالی ده، با وکالت قوام الملک از جانب عالیه خانم قیم آقا میرزا محمود صغیر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها راستکار- دریابندری
  • متعلق به مجموعه فهیمه راستکار و سهراب دریابندری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1250A16
  •