دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلحنامه در مورد فروش خانه و یک عمارت

صلحنامه در مورد فروش خانه و یک عمارت

صلحنامه فروش یک خانه از جانب فاطمه سلطان خانم دختر محمد اسمعیل شیرازی و همسر میرزا ابراهیم سرهنگ به خجسته لقا خانم ملقب به خانم شازده به قیمت یکهزار تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ رجب ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۳۳ × ۴۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها راستکار- دریابندری
  • متعلق به مجموعه فهیمه راستکار و سهراب دریابندری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1250A15
  •