دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از اسعد السلطنه به منیر السلطنه

نامه از اسعد السلطنه به منیر السلطنه

نامه اسعد السلطنه به همسرش منیر السلطنه در مورد امور خانوادگی. نامه همراه با پاکت بوده.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا حبیب الله خان راستکار
  • تاریخ ۲۳ صفر ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد نامه: ۲۶ × ۲۰.۵ سانتیمتر، پاکت نامه: ۱۴× ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها راستکار- دریابندری
  • متعلق به مجموعه فهیمه راستکار و سهراب دریابندری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1250A12
  •