دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بخشی از چادر

بخشی از چادر

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است. ایشان چادر را چندقسمت کرده اند و به این صورت درآورده اند و به فرزندان خود داده اند. جنس : ابریشم

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸۸ × ۸۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A9
  •