دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رو قوری

رو قوری

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A7
  •